Elizatxo hiribidea. / Irungo Udala

Irungo Udaleko Obra arloak jakinarazi du Elizatxo hiribidean espaloi baten zatia egikaritzeko lizitazioa onartu dela, auzo horretako EuskoTren geltokiaren ondoan.

Cristina Laborda ordezkariak azaldu zuenez, proiektu horrek auzoko elkartearen eskaera bat jasotzen du, eta jarduerak ‘oinezkoen mugikortasunean hobekuntza garrantzitsua’ ekarriko duela nabarmendu zuen. “Orain arte, errepidea oinez ibiltzeko gunetik bereizten duten pibote batzuk baino ezin dira ikusi; beraz, hurbiltzearekin Topoaren geltokirako pasabide irisgarriagoa eta seguruagoa izan dadila ere lagunduko dugu «.

Jarduketa egingo da Irungo Udaleko Obra arloak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu zion baimena jaso ondoren, administrazio hori baita errepide zati horretan eskumena duena, auzotarren eskatutako jarduketa burutzeko. 62. zenbakitik geltokiko sarreraraino doan zati horretako jarduketarako aurrekontua 59.989,11 eurokoa da. Obraz arduratuko den enpresa Delsa Irun SL da, eta lanak egiteko epea bi hilabetekoa da.

Antolamendu berria egingo da ibilgailuen zirkulaziorako erreien egungo neurriak aldatzen dituen okupazio gehigarririk gabe. Gainera, jariatze-uren ebakuazioa bermatzeko, areka bat eta dagozkion hustubideak jartzea aurreikusten da, isurketak euri-uren sare orokorreraino bideratzeko. Era berean, eremuan argiteria publikoa instalatuko da; horretarako, espaloiaren gainean jarritako argi-puntu berriekin hornitzea aurreikusten da, beharrezko argiztapen-baldintzak bermatzeko.

Afekzioei dagokienez, obra-eremutik adierazi dute egungo oinezkoentzako korridorea moztuta geratuko dela, eraikuntza-prozesuari datxezkion arrazoiak direla eta. Oinezkoentzako korridorea Andrearriaga pasealekutik desbideratuko da, eta handik geltokira sartu ahal izango dira GI-3452 errepidearen azpiko tunela zeharkatuz ( Elizatxo hiribidea).

Beste jarduketa batzuk Era berean, azken urteotan oinezkoentzako segurtasuna eta mugikortasuna inguruan egikaritutako gainerako jarduketekin batera kokatu du obra hori Cristina Labordak. Adibidez, Aranibar Elizatxo hiribidearekin konektatzen duen oinezkoentzako ardatz berria eta Letxunborro hiribidearekiko lotura, zeina 2017ko kanpainan egin baitzen, eta geroago Katea eta Oñaurre arteko pasealekua, partaidetzazko aurrekontuetako emaitza dena.